SYNLAB´s öppettider jul/nyår 2021/2022

Provtagningsställen i Stockholm och Uppsala kopplade till SYNLAB har ändrade öppettider under helgerna.

23/12, 30/12 och 5/1 stänger närlaboratorierna som om det vore fredag.

24/12, 31/12 0ch 6/1 är det helt stängt för provtagning.

Här finns mer information på SYNLAB´s hemsida.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.