SYNLAB´s öppettider jul/nyår 2021/2022

Provtagningsställen i Stockholm och Uppsala kopplade till SYNLAB har ändrade öppettider under helgerna.

23/12, 30/12 och 5/1 stänger närlaboratorierna som om det vore fredag.

24/12, 31/12 0ch 6/1 är det helt stängt för provtagning.

Här finns mer information på SYNLAB´s hemsida.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.