Specialbeställning av blodprov

Medisera får ofta frågor om specialbeställningar gällande blodprover. När vi får dessa frågor behöver Medisera som vårdgivare förhålla sig till dessa från flera perspektiv; medicinskt, vårdtagarperspektiv (det vill säga patient- och patientsäkerhet), vårdgivarperspektiv (kopplat till ansvar och lagstiftning), etiskt samt ekonomiskt.

Innan vi kan erbjuda ett blodprov

Mediseras medicinskt ansvarige läkare tar ställning till om vi kan erbjuda blodprovet/blodproverna ur medicinskt perspektiv. Det kan hända att vi ställer frågor till dig för att kunna ta ställning till detta. Verksamhetschefen bedömer om vårdgivaransvaret kan uppfyllas, om provet kan vara tveksamt utifrån ett etiskt perspektiv samt om det finns praktiska förutsättningar för att ta blodprovet (exempelvis kan vissa blodprover ej tas och utföras på samtliga provtagningsställen). Bedömningen görs från fall till fall.

Hur mycket kostar en specialbeställning?

Vi tar en fast avgift för att administrera specialbeställningar som inte finns i vårt ordinarie utbud på hemsidan. Blodprovsanalyserna varierar i kostnad beroende på vilken typ av analys som skall göras och var i landet de görs. Medisera är en privat vårdgivare och har utöver kostnad för själva blodanalysen även kostnader för provtagning, administration, journalsystem, tekniska system, IT-support, medicinskt ansvarig läkare, verksamhetschef och läkare som bedömer provsvaren.

Hur går det till?

Medisera behöver veta var i Sverige du vill ta ditt blodprov, detta för att se vilket laboratorie remissen skall skickas till. Du får sedan ett pris från Medisera. Du bekräftar därefter beställningen och får en faktura via e-post. När denna är betalad mejlar du Medisera och sedan ställs din remiss till det provtagningsställe du valt och efter detta kan du ta ditt blodprov drop-in. När du får besked från oss att proven är klara mejlar du oss så att provsvaren kan skickas till dig.

Vilka uppgifter behöver Medisera från mig?

Om du vill beställa blodprovet behöver vi följande uppgifter från dig:

Namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, personnummer samt det provtagningsställe där du vill ta ditt blodprov.

Hur lång tid tar det?

Vi kan oftast hålla leverans inom 2–6 vardagar, men lägg till 2–3 vardagar för brevet att nå dig om vi behöver skicka per rekommenderad post. Vissa analyser kan ta upp emot 2 veckor att få analyserade från laboratoriet.

När resultatet är klart

Enligt lag har Medisera ett vårdgivaransvar när vi erbjuder blodprov till dig, därför görs en bedömning av ditt resultat av legitimerad läkare och om provet är gravt avvikande ringer denne upp dig på telefon. Om blodprovet ej finns i vår digitala journal skickar vi ett rekommenderat brev med provsvar och läkarkommentar. Detta skickar vi till dig när dina provsvar är analyserade och kommenterade av våra läkare.

Vem äger resultatet?

Det är alltid personen som tagit sitt blodprov som äger resultatet och denne äger själv rätten att dela med sig av detta eller inte oavsett vem som stått för kostnaden; en myndighet eller en arbetsgivare.

Kontakta oss här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.