Jag äter levaxin. Ska jag hoppa över tabletten innan jag tar blodprovet?  

Svaret på din fråga är att det beror på vad du vill ta reda på; dina nivåer med eller utan medicin. Vill du veta dem utan medicin och det inte finns något medicinsk hinder kan du vänta med att ta den till efter blodprovet. Sedan är det svårt att få reda på exakta nivåer utan medicin då det tar längre tid än 24 timmar för allt att gå ur kroppen, men man kan få en indikation. Det bästa är om du gör på samma sätt varje gång du tar ditt blodprov, då blir svaren mer tillförlitliga att jämföra med varandra över tid.

Läs mer om Mediseras sköldkörteltest.

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.