Öppettider provtagning sommar 2024

Nedan hittar du aktuell information för öppettider under sommaren 2024:

Uppdaterade sommaröppettider för Synlabs provtagningsenheter finns att hitta här.

Uppdaterade sommaröppettider för Unilabs provtagningsenheter finns att hitta här.

Uppdaterade sommaröppettider för Karolinskas provtagningsenheter finns att hitta här.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.