När i månaden skall jag ta blodprov för progesteron och östradiol?

Det beror på din fråga och ditt syfte med provtagningen.

Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man mäter progesteron och östrogen på den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln genererar en faktisk ägglossning eller om cykeln är anovulatorisk (utan ägglossning). Då provet tas dag 21 i din cykel skall progesteronet ligga högre än östradiolet. Du kommer kunna få dina värden i relation till referensintervall och se om dina värden följer “den normala cykeln” som en fertil kvinna, utan hormontillskott, har. Läs mer om menscykeln och hormoner här.

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Hypofysfunktionen påverkas och därför hela kroppens hormonella funktion. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll om du inte vill veta dina värden under dessa förutsättningar.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt. Läs mer om Mediseras Fertilitetstest äggstatus.

Tolkning av provsvar; hormoner – fertilitet, obalans

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar gällande hormoner och frågan om fertilitet eller hormonell obalans. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer att få dina värden i relation till referensintervallet för respektive blodmarkör vid det tillfälle du tar ditt blodprov. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation gällande fertilitet eller hormonell obalans rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Testa progesteron & östrogen via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.