När i månaden skall jag ta blodprov för progesteron och östradiol?

Det beror på din fråga och ditt syfte med provtagningen. Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man mäter progesteron och östrogen på den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln genererar en faktisk ägglossning eller om cykeln är anovulatorisk (utan ägglossning).
Om du äter p-piller eller tar hormoner påverkas hypofysfunktionen och därför hela kroppens hormonella funktion, så detta kommer troligtvis att påverka dina värden.
Testa progesteron & östrogen via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.