Blodprov & blodanalys – Medel Cell Volym (MCV)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat blodplasma, vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar. MCV är ett värde som anger de röda blodkropparnas genomsnittliga volym. Det är med andra ord ett värde som visar hur stora dina röda blodkroppar är.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av MCV inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av MCV ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

MCV är ett av flera test som utförs för att få fram blodstatus, det vill säga för att kontrollera hur de olika delarna i ditt blod ser ut. De röda blodkropparnas storlek kan bland annat ge en indikator på vilken typ av anemi du lider av. Olika anemier påverkar blodkropparnas volym. För att få fram ett värde behöver man först utföra EVF- och EPK-tester.

Förhöjt värde av MCV

Om dina röda blodkroppar är för stora kan det innebära att kroppen har megaloblastanemi, vilket innebär att det finns brist på vitaminerna folatsyra eller B12. Höga MCV-värden kan även förekomma hos personer med alkoholism utan att kroppen har någon anemi. Även leversjukdomar som inte heller har något med anemi eller med alkoholrelaterade problem att göra, kan leda till höga MCV-värden. När de röda blodkropparna är större än vanligt kallas detta för makrocytär anemi.

Lågt värde av MCV

Ett sänkt MCV-värde kan bero på järnbrist eller att det förekommer någon form av kronisk blödning. Järnbrist förekommer ofta hos kvinnor som har kraftig menstruation eller är havande. Det kan även förekomma hos personer som har en obalanserad kost. När de röda blodkropparna är mindre än vanligt kallas det för mikrocytär anemi.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.