Kan reumatism upptäckas via blodprov?

Blodprover kan visa avvikande värden som kan vara ett resultat av reumatism. Däremot krävs även andra undersökningar för att en läkare ska kunna utesluta eller diagnostisera att en person har reumatism.

Har du tecken på reumatism bör du alltid uppsöka hälsocentral. Detta även om blodproverna inte påvisar avvikande nivåer.

En livslång sjukdom som kan lindras

Reumatism är en inflammatorisk sjukdom som skapar smärta och svullnader i bland annat lederna. Något botemedel finns inte utan målet blir att minska inflammationerna så att smärtan kan hållas på en lägre nivå. Ju tidigare behandling påbörjas desto större möjligheter finns att påverka inflammationen och därmed smärtnivåerna.

Blodprov, ett första steg

Blodprov mäter bland annat nivån av proteinet anti-CCP. Ungefär 75 % av alla som har ledgångsreumatism har detta protein i blodet. Även nivån på reumatoid faktor (RF) mäts vilket är en antikropp som riktar sig mot immunförsvaret och påverkar lederna. RF-antikroppar i blodet kan påvisa autoimmuna sjukdomar.

Det ledvärkstest som kan beställas på Medisera mäter anti-CCP och reumatoid faktor (RF). Dessutom mäts CRP som påvisar inflammation i kroppen samt sju blodvärden så som hemoglobin, MCH, Erytrocyter samt Leukocyter.

Blodprov kan alltså ge en indikation, men ger inte en helhetsbild. Även om blodproverna inte visar avvikande värden kan en person alltså ha reumatism och vid misstanke ska alltid läkartid bokas. Läkaren kan bland annat känna på lederna, röntga och använda ultraljud för att kunna utesluta eller diagnostisera reumatism.

 

Beställ ledvärkstest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.