Kan man veta om värdet på blodanalysen är normal för just mig?

Mitt resultat ligger inom laboratoriets referensvärde. Men hur kan man veta om det är normalt för just mig?

Mediseras läkare kan inte bedöma om detta är ett normalt värde för just dig, våra läkare har inte din anamnes och sjukdomshistoria. Ditt värde är normalt i relation till det referensvärde som finns kalkylerat på en populationsnivå, det vill säga i en befolkning. Det kan finnas individuella variationer inom en befolkning. För att kunna bedöma detta för din del behövs det en mer omfattande bedömning och kompletterande undersökningar.

Finns det olika referensintervall för samma blodanalys hos olika laboratorier?

Ja, det finns det.

Bedömer man provsvar olika i olika delar av Sverige?

Ja, de riktlinjer som finns i olika landsting kan skilja sig från varandra.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.