Kan man ta Stockholm3 om man är äldre än 74 år?

Stockholm3-testet riktar sig till män i åldern 45-74 år som ej tidigare diagnostiserats med prostatacancer. Åldersgränsen är inte strikt max 74 år, däremot är det en rekommendation att ta Stockholm3-testet inom detta åldersspann.

Anledningen till denna rekommendation är att inga forskningsresultat tyder på att det är fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män över 75 år – du kan läsa mer om detta på Stockholm3:s hemsida här.

Här kan du läsa mer om testet på Mediseras hemsida och var provet kan tas. 

Läs mer om Stockholm3 testet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.