Kan man mäta natrium via blodprov?

Man kan mäta nivån av natrium i blodet via blodprov. Natrium påverkar bland annat kroppens nerv- och muskelfunktion. Dessutom reglerar mineralämnet vätskebalansen. Blodprov kan påvisa avvikande värden och tas exempelvis vid misstanke om njur- eller hjärtsjukdom samt om en person är uttorkad.

Vid vilka tillfällen tas blodprov för natrium?

Det finns flera tillfällen då en läkare avgör att blodprover behöver tas för att kontrollera nivån på natrium. Det kan exempelvis ske vid misstanke om rubbad balans mellan salt och vätska i kroppen. Detsamma om personen misstänks lida av vätskebrist vilket kan ske efter en långvarig magsjuka.

Prover tas även för att se indikationer på hjärt- eller njursjukdomar alternativt för att följa upp hur vissa mediciner påverkar natriumnivån i blodet. Det gäller då främst vätskedrivande medicin.

Påvisar avvikande värden men inte specifika sjukdomar

Orsaken till att blodprovet kan påvisa sjukdomar i hjärta och njurar beror på att natriumvärdet påverkas av hjärna, hjärta, njurar och binjurar. Ett enskilt blodprov kan visserligen visa avvikande värden, men inte säkerställa en specifik sjukdom. Vid avvikande värden behöver alltid en läkare ta ytterligare prover för att utesluta eller ställa diagnos.

Värdet varierar mellan olika individer och även över tid hos samma person. Är värdet utanför referensintervallet bör läkare konsulteras. Referensvärdet för natrium är mellan 135 och 145 millimol/liter hos en vuxen person.

Beställ natriumtest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.