Kan jag ta blodprov för stora sköldkörteltestet på eftermiddagen? Behöver jag fasta?

Så här skriver SYNLAB i sina anvisningar:

Gällande tidpunkt på dygnet för blodprov rekommenderas det att man tar prov för TSH och T4 på morgonen om avsikten är att kontrollera tyroxinbehandling. Man skall ta provet tidigast 24 timmar efter den senaste dosen av Levaxin och ta sin morgondos efter att ha lämnat blod. SYNLAB anvisning TSH och anvisning för T4.

“Förstahandsanalys vid misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll. Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos). Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och S-fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.”

Gällande TPO och TRAK står ingen rekommendation gällande när provet skall tas på dagen, inte heller råd gällande fasta.

Om du medicinerar bör du ta provet på morgonen innan medicinen, ingen fasta krävs. Om man vill använda provet för att följa upp över tid är det rekommenderat att man gör på samma sätt varje gång.

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.