Kan jag beställa gluten blodprov utan remiss?

Hos Medisera kan celiakiprov (ofta benämnd som glutenprov) beställas utan remiss. Få svar inom 2 – 6 dagar på om du har avvikande värden på transglutaminas lgA.

Så beställs gluten blodprov

  1. Beställ blodprov och välj provtagningsplats

Boka Mediseras ”Glutentest – Celiaki” och välj hos vilken privat vårdcentral eller provtagningsplats som blodprovet önskas lämnas.

  1. Gå på Drop-in

Besök provtagningsplatsen under dess Drop-in tider och lämna blodprovet. Redan några minuter efter att provet har beställts online har provtagningsstället all information. Det enda som behöver tas med är giltigt ID-kort.

  1. Få digitalt svar

Efter 2 – 6 vardagar skickas information via sms/mail att provsvaren går att se via Min Journal. Vid provsvaren finns även kommentar av en läkare.

Visar ökad mängd av antikroppar

Blodprovet analyserar mängden av antikropparna transglutaminas/lgA i blodet. Vid celiaki ökar denna typ av antikroppar.

Beställ blodprov för gluten här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.