Kan jag använda friskvårdskuponger för att betala en hälsokontroll hos Medisera?

Nej, tyvärr.
Nedan följer skatteverkets svar på frågan och Medisera tolkar det som att man inte kan använda friskvårdskuponger för Hälso- och sjukvård (som vår tjänst definieras som).

Allmän hälsokontroll i syfte att upptäcka sjukdomar ingår inte i begreppet motion och annan friskvård. Betalar arbetsgivaren en sådan kontroll utgör förmånen en skattepliktig förmån för den anställde.

När det gäller friskvårdskuponger till personal för motion och annan friskvård anser skatteverket följande: Hämtat från skatteverkets rättsliga vägledning.

“Skatteverket anser att en arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge den anställda s.k. friskvårdscheckar, friskvårdskuponger eller liknande bevis som ger tillträde till en motions- eller friskvårdsanläggning. Det får inte vara fråga om ospecificerade kuponger som i praktiken innebär ett betalningsmedel. Ett system med friskvårdscheckar eller friskvårdskuponger får användas under förutsättning att det är utformat på ett sådant sätt att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check eller kupong kan användas till av den anställda. Det ska också finnas en möjlighet för arbetsgivaren att följa upp hur de har använts. ”

Skatteverket, rättslig vägledning

Se alla hälsokontroller Medisera erbjuder.

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.