Kan ett blodprov ge svar på om jag har en hormonell obalans?

Nej, du kan inte få svar på detta endast genom ett blodprov, men ett blodprov är en del i en sådan utredning och kan ge en vägledning. Frågan om hormonell obalans är komplex. Dels för att kroppens system och hormoner är sammanlänkade och samspelar/inverkar på varandra och dels för att ett blodprov vid ett tillfälle inte ger tillräcklig information för att ta ställning till detta.

Blodprov en del i utredningen

Blodprover är en del i att utreda frågan om hormoner i obalans och dessa behöver kompletteras med en läkarbedömning som tar hänsyn till din anamnes, dina symtom och din sjukdomshistorik. När du tar blodprov för progesteron och östrogen får du som fertil kvinna en indikation på vilken fas i menstruationscykeln du befinner dig. Dessa hormoner har olika referensvärden i olika faser av menscykeln och det är inte så enkelt som att säga att de är “bra, dåliga eller i obalans”. Om du har en större fråga rörande hormonell obalans eller PMS rekommenderar vi dig att kontakta gynekolog för en vidare bedömning.

Mediseras blodprover för kvinnor

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.