Kan blodprov visa om jag är i klimakteriet?

Med blodprov går det att se om en kvinna är i klimakteriet. En period som innebär kraftigt hormonella förändringar där bland annat stora växlingar i nivån på hormonerna östrogen och FHS uppstår.

Mat och motion kan minska de fysiska och psykiska besvären som klimakteriet kan innebära. Vid stora problem kan hormonbehandling behöva ske.

Vad analyseras via blodprovet?

I Mediseras Klimakterietest sker analys av FSH, östradiol, testosteron, LH, TSH och T4. Framförallt är det FSH som visar på om klimakteriet har börjat. Hormonet reglerar exempelvis produktionen av östrogen och progesteron. Dess värde ökar generellt inför klimakteriet och ökar ännu mer under klimakteriet.

Ett FSH-prov brukar kombineras med test av östradiol. Vid för låga nivåer kan det behövas läkemedel som innehåller östradiol eller annat hormon inom gruppen östrogen. Det är läkemedel som därmed kan mildra klassiska symtom vid klimakteriet så som svettningar, underlivsbesvär och sömnrubbningar. Även analys av testosteron och TSH kan ge indikationer på att klimakteriet har startat. Genom att kontrollera TSH och T4 ges även en bild av sköldkörtelns funktion. Kom ihåg att om hormonbehandling sker eller P-piller används kommer detta påverka hormonernas nivåer. Därmed kan avvikande nivåer uppstå utan att det nödvändigtvis behöver vara tecken på att klimakteriet har börjat.

Beställ klimakterietestet via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.