Kan blodprov visa cancer?

Ett enskilt blodprov kan inte säkerställa om en person har cancer eller inte. Däremot kan blodprov påvisa ändrade värden som kan vara ett resultat av cancer. Det vanligaste är PSA-prov som mäter värdet i blodet av “Prostataspecifikt antigen” som utsöndras från just prostatan. Värdet av PSA stiger vid olika sjukdomar i prostatan, och kan tyda på prostatacancer eller en godartad förstoring alternativt ofarlig sjukdom i prostatan. Vid förhöjt PSA-värde krävs alltid ytterligare undersökningar för att eventuell cancer ska kunna fastställas.

PSA-prov rekommenderas av Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet anser att alla män som är över 50 år bör genomföra ett PSA-prov. Ett prov som tydligt påvisar om prostatan har en avvikande funktion. Om ett förhöjt värde upptäcks behöver ytterligare undersökningar ske. Vid cancer uppstår ett förhöjt värde – men det kan finnas andra orsaker till detta än cancer.

Under 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering om allmän screening med PSA-prover skulle införas. Resultatet visade att proverna visserligen kunde minska dödligheten men att de positiva resultaten ”inte säkert skulle uppväga de negativa effekterna”.

Framtida blodtester kan upptäcka 8 cancerformer

År 2018 presenterade forskare i Cambridge en metod för att upptäcka 8 olika cancerformer. Metoden går ut på att analysera mutationer vilket generellt uppstår vid dessa cancerformer. BBC Health berättar att ett årligt blodprov skulle kunna räcka för att upptäcka cancern på ett tidigt stadie. För de 1000 testpersoner som metoden prövats på lyckades 70% av cancern upptäckas via blodprov.

Även svenska forskare har publicerat studier som visar att blodprov kan få en ännu mer avgörande roll i framtiden. Detta genom att tarmcancer kan upptäckas tidigt via provet.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.