Kan blodprov upptäcka brist på vitaminer och mineraler?

Blodprov kan tydligt visa på för låga nivåer av specifika vitaminer och mineraler. Järnbrist är vanligast vid mineralbrist och kan resultera i bland annat trötthet, yrsel och energilöshet.

Framförallt orsakas brist på vitaminer och mineraler av en ensidig kost. Men det kan även finnas andra orsaker och detta inte minst vid järnbrist.

Vanligast med brist på järn, D-vitamin och B12

I en intervju i GP anger en professor i klinisk nutrition att ”30 – 40 procent av alla svenska kvinnor i fertil ålder har järnbrist”. Järnbrist är vanligast men även brist på B12 eller D-vitamin är relativt vanligt. Brist på B12 kan bland annat uppstå vid ensidig kost där kött och animaliska livsmedel utesluts. Som vegan är det därmed extra viktigt att få i sig B12 från andra källor.

D-vitamin skapas i kroppen när solens strålar når huden men även genom föda. Även här bör personer som äter vegansk kost vara noga med att välja livsmedel med D-vitamin. Detta utifrån att det främst finns i ägg, fisk, fågel och kött.

I Mediseras blodprov Vitamin & Mineraltest ingår 13 analyser, däribland järn, D-vitamin, B12, magnesium, zink och hemoglobin. Det är även möjligt att genomföra analys enbart på exempelvis järn eller D-vitamin.

Beställ blodprov för vitaminer och mineraler här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.