Kan blodprov lämnas på SYNLAB i Göteborg?

Medisera samarbetar med SYNLAB i Göteborg som har provtagning på Södra vägen 23.

Så fungerar det

  1. Välj och beställ blodprov

Välj mellan att enbart kontrollera ett enda blodvärde till att genomföra en bred kontroll med över 30 blodmarkörer. Ett av våra populäraste blodprov är ”Hälsokontroll Stor”. Välj även på vilket provtagningsställe som du önskar lämna blodprovet.

  1. Gå på Drop-in tid

Tidsbokning behöver inte ske utan provtagning sker under de drop-in tider som gäller.

  1. Se resultat i Min Journal

Efter att provtagning har genomförts tar det 2 – 6 arbetsdagar till att resultatet är tillgängligt. Ett sms och mail skickas ut som bekräftar att provresultatet kan ses via Min Journal där inloggning sker med mobilt Bank-ID.

Varje provresultat kommenteras av läkare och skulle något värde vara kraftigt avvikande ingår även ett telefonsamtal med ansvarig läkare.

SYNLABS provtagning i Göteborg

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.