Kan blodprov lämnas på Aleris i Göteborg?

Nej, Medisera samarbetar inte med Aleris i Göteborg då Aleris (som numera heter SYNLAB) inte har provtagningsställen i Göteborg. Däremot kan blodprover beställas via vår hemsida och sedan lämnas hos Unilabs.

Unilabs har provtagning på Mölndalsvägen 30C, samt på Carlanderska Sjukhuset på Carlandersparken 1.

Så fungerar det

  1. Välj och beställ blodprov

Välj mellan att enbart kontrollera ett enda blodvärde till att genomföra en bred kontroll med över 30 blodmarkörer. Ett av våra populäraste blodprov är ”Hälsokontroll Stor”. Välj även på vilket provtagningsställe som du önskar lämna blodprovet.

  1. Gå på Drop-in tid

Tidsbokning behöver inte ske utan provtagning sker under de Drop-in tider som respektive provtagningsställe har.

Se öppettider för Unilabs Almedal Provtagning

Se öppettider för Carlanderska Sjukhuset

  1. Se resultat på Min Journal

Efter att provtagning har genomförts tar det 2 – 6 arbetsdagar till att resultatet är tillgängligt. Ett sms och mail skickas ut som bekräftar att provresultatet kan ses via Min Journal där inloggning sker med mobilt Bank-ID.

Varje provresultat kommenteras av läkare och skulle något värde vara kraftigt avvikande ingår även ett telefonsamtal med ansvarig läkare.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.