Hur visas infektion i kroppen i blodprov?

Det är främst blodmarkörerna CRP och SR som används för att utreda infektion och inflammation i kroppen. Det krävs däremot fler prover för att en specifik sjukdom eller diagnos ska kunna fastställas.

CRP

Med CRP-prov (C-reaktivt protein) kan infektioner och inflammationer i kroppen upptäckas. Prover kan tas vid misstanke om bakteriell tillfällig sjukdom, men även sjukdomar som resulterar i kroniska inflammationer i kroppen.

CRP är ett protein som ingår i människans immunförsvar och koncentrationen ökar snabbt om en infektion uppstår på grund av bakterier.

Vid misstanke om sjukdom bör alltid en läkare kontaktas och blodprov tas på hälsocentral. Anser de att det är akut kan ett snabbtest genomföras och svar ges på 10 – 15 minuter. Läs mer om Mediseras CRP test via blodprov.

SR

SR (sänkningsreaktion) är ett vanligt prov för att se infektion i kroppen. Generellt gäller att ju högre sänka desto allvarligare infektion.

Provet påvisar de röda blodkropparnas förmåga att klumpa ihop sig vilket avgörs av sammansättningen av bland annat proteiner och äggviteämnen. Ju mer röda blodkroppar som sjunker i ett provrör desto större koncentration av plasma kommer finnas i toppen av röret. En mätning sker av plasman efter en timme vilket därmed påvisar sänkan.

CRP och SR ingår i flera av de blodprover som kan beställas på Medisera.

Beställ CRP test via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.