Hur visar ett blodprov konsumtionen av alkohol?

CDT-prov och PEth-prov kan påvisa konsumtion av alkohol. Vid högre värde än referensvärdet på ett CDT-prov innebär det att konsumtionen är minst 2,5 gånger mer än vad Folkhälsoinstitutet klassar som riskbruk.

PEth – PEth är en alkoholmarkör och bildas i kroppen enbart vid förtäring av alkohol (etanol).

CDT – CDT-värde visar hur mycket alkoholen har brutits ner i blodet samt proteinet transferrins olika former och dess fördelning.

Läs mer om och beställ Mediseras PEth prov.

Läs mer om och beställ Mediseras CDT prov.

Vad visar högt värde?

Vid en långvarig hög konsumtion av alkohol kommer fördelningen av de olika formerna av transferrin att ändras vilket visas i blodprovet. I de fall som CDT-värdet är över referensvärdet innebär det att personen dricker en större mängd alkohol.

Även PEth påvisar långvarig konsumtion av alkohol. Socialstyrelsen anger att provet kan ”påvisa eller avfärda kronisk överkonsumtion av alkohol – det vill säga riskbruk eller missbruk”

Hur stor alkoholkonsumtion krävs?

För att nå över referensvärdet för CDT krävs förtäring av ca 450 gram ren alkohol per vecka under 1 – 4 veckor före blodprovet tas. Det motsvarar exempelvis en hel flaska vin alternativt 3 – 4 burkar starköl varje dag. Folkhälsoinstitutets nivå för ”riskbruk” är 168 gram alkohol per vecka för män och 108 gram för kvinnor. Referensvärdet för CDT är alltså högt över riskbruksbeteende.

För PEth finns inte något exakt gränsvärde. Detta utifrån att variationen är stor mellan olika individer och även beroende på mängd alkohol som konsumerats. Det kan däremot ligga till grund för diskussion kring alkoholvanorna.

Påverkar sjukdomar eller mediciner CDT-värdet?

Nej, CDT-värdet påverkas generellt inte av sjukdomar, försvagad leverfunktion eller mediciner. Det är därmed ett relativt tydligt värde på alkoholkonsumtion. Det finns dock enstaka fall vid en mycket ovanlig medfödd defekt, CDG-syndrom, där man sett förhöjda CDT-värden. Läs mer här.

Läs mer om och beställ CDT och PEth-prov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.