Hur visar CDT i blodprov konsumtion av alkohol?

Genom att analysera nivån av CDT i blodet kan hög och långvarig konsumtion av alkohol påvisas. Det krävs att den höga konsumtionen har skett ett par veckor före provtagningen för att det ska kunna uppstå nivåer över referensvärdet. CDT kallas även för kolhydratfattigt transferrin.

Läs mer om och beställ Mediseras CDT prov här.

Hur påverkar alkoholen CDT?

CDT, kolhydratfattig transferin, påverkas av hög och regelbunden konsumtion av alkohol då detta resulterar i att kroppen producerar defekt transferrin, vilket sedan mäts via blodprov. Det behöver vara en konsumtion som motsvarar ca 3 – 4 starköl per dag under 1 – 3 veckor för att referensvärdet ska nås.

Måste högt värde visa på missbruk?

Ett högt värde visar generellt på en osund nivå av konsumtion av alkohol. Men det finns undantag då personer kan ha högt värde utan att detta beror på alkoholen. Ett exempel är om personen har CDG, en genetisk variant av transferrin som är mycket sällsynt. Referensvärdet för en person över 17 år är <2,0.

Beställ CDT prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.