Hur sker ett celiaki blodprov?

Celiaki är en livslång sjukdom som ofta benämns med glutenintolerans eller glutenallergi – vilket däremot är felaktigt. Med ett enkelt blodprov kan avvikande värden upptäckas. Läs mer om Mediseras Glutentest – Celiaki blodprov.

Vad innebär celiaki?

Vid celiaki är det glutenprotein som behöver undvikas. Vid förtäring vill kroppen bekämpa enzymet transglutaminas. Detta resulterar i inflammationer som skadar det tarmludd som sitter vid tunntarmens slemhinna. Personer med celiaki kan reagera olika om de får i sig gluten. Vanliga symtom är bland annat magsmärtor, tarmbesvär, förstoppning eller diarré.

Hur sker undersökning?

Vid misstanke om celiaki tas först ett blodprov. Provet kan genomföras vid bokat besök på hälsocentral eller beställas direkt via vår hemsida. Efter provtagningen har genomförts tar det ett par dagar till analyssvaren är klara. Provsvaren visar antalet antikroppar, transgluteminas/lgA, i blodet. I vissa fall kan läkare behöva komplettera blodprovet med tunntarmsbiopsi för att kunna säkerställa celiaki.

Vad är skillnaden mellan allergi och celiaki?

Allergi kan över tid försvinna tack vare toleransutveckling. Celiaki är däremot en livslång sjukdom som innebär att någon förbättring över tid inte kan förväntas. Däremot kan exempelvis veteallergi och celiaki ge liknande symtom.

Testa blodprov för celiaki

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.