Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Den rekommenderade dagliga dosen av D-vitamin från livsmedelsverket varierar beroende på faktorer som ålder, kost och tid i solen.

Vad är den rekommenderade dagliga dosen av D-vitamin för vuxna?

För vuxna är den allmänna rekommendationen att få i sig 10 mikrogram (400 internationella enheter, IE) per dag. För personer över 75 år och de som har begränsad solexponering kan en högre dos vara nödvändig, ofta upp till 20 mikrogram eller mer dagligen.

Hur mycket D-vitamin behöver barn?

Behovet av D-vitamin varierar också för barn. För barn upp till två år rekommenderas 10 mikrogram (400 IE) per dag. För barn som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren och dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel rekommenderas 20 mikrogram.

För att säkerställa att barn får tillräckligt med D-vitamin är det viktigt att de får tillräckligt med solexponering och äter en diet rik på D-vitamin eller tar tillskott vid behov.

Behöver gravida och ammande kvinnor mer D-vitamin?

Rekommenderat intag från region Stockholm av D-vitamin är samma för gravida och ammande som för icke-gravida, dvs. 10 mikrogram (400 IE) per dag. Livsmedelsverket har inga särskilda rekommendationer om tillskott av D-vitamin för gravida eller ammande.

Vitamin D anses dock riskfritt att inta under graviditet, men doser över 100 mikrogram (4000 IE) per dag ska inte överskridas. Med kosten är det nästan omöjligt att komma upp i för höga mängder, men med vitamintillskott bör man hålla sig till den rekommenderade dosen.

Vad händer om jag inte får tillräckligt med D-vitamin?

Brist på D-vitamin kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive svaga ben och muskler, ökad risk för benfrakturer, osteoporos, och hos barn kan det orsaka rakit, en sjukdom som leder till mjuka och svaga ben. Andra symtom på D-vitaminbrist kan vara trötthet, muskelsvaghet, och i vissa fall depression. Det är viktigt att identifiera och behandla D-vitaminbrist tidigt för att undvika långvariga hälsokonsekvenser.

Hur kan jag testa mina D-vitaminnivåer?

Dina D-vitaminnivåer kan enkelt mätas genom ett blodprov som mäter koncentrationen av 25 hydroxi vitamin D i blodet. Om du misstänker att du har D-vitaminbrist eller om du tillhör en riskgrupp rekommenderas att du konsulterar en läkare för att få en korrekt bedömning och vägledning.

Beställ d-vitamin test via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.