Hur mäts kortisol via blodprov?

Nivån av stresshormonet kortisol kan enkelt mätas via blodprov. Låga värden kan tyda på Addisons sjukdom medan höga värden innebär ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar samt kan tyda på Cushkings sjukdom. Via provet kan en indikation ges om ytterligare utredning behöver ske.

Så beställs kortisolprov

  1. Beställ kortisolprov online här
  2. Välj stad och provtagningsställe där provet ska ske i kassan
  3. Ta blodprovet drop-in
  4. Få SMS och mail när provsvaren är klara
  5. Logga in på Min Journal på Medisera.se och se provsvar och läkarkommentar
  6. Vid avvikande värden kommer även vår läkare kontakta dig

Varför mäta kortisol?

Genom att mäta värdet på kortisol kan förklaringar ges till trötthet, muskelsvaghet, fettansamlingar eller viktupp-, eller nedgång. Hög kortisolnivå kan även vara ett tecken på långvarig stress vilket i längden kan påverka immunförsvaret negativt.

Beställ kortisoltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.