Hur många rör med blod behöver man lämna för en Hälsokontroll stor?

Det går åt fem provrör à 5 ml för kvinna och sex provrör à 5 ml för man. Men man behöver bara sticka en gång.

Skillnaden beror på att S-Testosteron behöver ett eget provrör och denna ingår i hälsokontroll stor för män, men ej för kvinnor.

Beställ Hälsokontroll Stor

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.