Hur lång tid bör jag vänta med hälsokontroll efter att jag har gett blod?

Hur lång tid tar det för kroppen att bilda nytt blod igen efter att jag gett blod?

Det tar 2–4 veckor innan de röda blodkropparna återbildats. Det är dessa som tar längst tid att återbilda.

Läs mer om att ge blod  här.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.