Beställa blodprov utan remiss av läkare?

Samtliga blodprov hos Medisera kan bokas utan remiss av läkare. Det betyder att du själv väljer vilket prov som ska genomföras samt när och var detta ska ske.

Välj och beställ blodprov online

Välj först vilket blodprov du vill genomföra. De minsta är enbart inriktade mot ett blodvärde medan de mest omfattande analyserar över 30 värden. Se utbudet av olika blodprov här

Välj därefter ort och provtagningsställe. I vissa städer finns enbart ett ställe medan det i exempelvis Stockholm finns över 80 ställen att välja på. Se alla provtagningsställen här.

Remissen för blodprovet gäller i 3 månader

Provtagning kan ske direkt efter att provet har beställts och betalats online. Gå till provtagningsstället under deras Drop-in tider och genomför provet. Det enda som behöver tas med är ID-handling.

Läs alltid informationen som skickas ut via mail då det kan framgå om du ska fasta innan, om provtagning bör ske på morgonenen eller om du bör tänka på annat inför provtagningen.

En bokning är aktiv i tre månader. Från att bokning har skett har du därmed denna tid på dig att gå till valt provtagningsställe och genomföra blodprovet.

Beställ blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.