Kan ett blodprov indikera reumatism?

Genom att mäta anti-CCP samt RF kan blodprover indikera att en person eventuellt har reumatism. Det går däremot aldrig att diagnostisera detta utan ytterligare läkarundersökningar.

Mäter anti-CCP och RF

Eftersom 75 % av de som har reumatism har anti-CCP i blodet är det en indikator som används för att upptäcka tecken på sjukdomen. Det är ett protein som angriper vävnader i kroppen. Även RF används som indikator då ca 80 – 85 % av de med reumatism har mätbara nivåer av dessa antikroppar.

Eftersom indikatorerna inte hittas hos samtliga med reumatism går det att ha sjukdomen utan att blodprovet visar avvikande värden.

Kontakta vårdcentral vid sjukdomssymtom eller avvikande värden

De ledvärkstester som erbjuds på Medisera kan visa om blodvärdena är inom referensvärdet eller inte. Alla provsvar kommenteras av ansvarig läkare och vid gravt avvikande värden kommer även läkaren att ringa upp personen.

Vid provsvar som indikerar reumatism ska alltid tid bokas på vårdcentral för ytterligare undersökning. Detsamma gäller vid reumatiska besvär även om blodprovet inte visar avvikande värden.

Beställ blodprov för reumatism här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.