Test av Homocystein via blodprov

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat), vitamin B12 och vitamin B6.

Läs mer om och beställ Mediseras Vitamin & Mineraltest där homocystein ingår.

Varför behövs analysen av homocystein?

Det är viktigt för kroppen att ha en lagom homocysteinnivå men ibland händer det att man får brist eller för mycket av aminosyran. Genom analys av blodet kan man säkerställa hur kroppens homocysteinvärden ser ut och eventuellt upptäcka brist på exempelvis B-vitamin. Eftersom obalans i kroppens homocysteinvärde kan få blodet att koagulera lättare är det viktigt att upptäcka och åtgärda detta. Analysen utförs även hos personer som har kranskärlssjukdomar i släkten. Observera att gravida har andra referensvärden.

Högt värde av homocystein

Höga värden av homocystein kan irritera blodkärlen. Det finns även ett samband mellan höga värden av homocystein och bildandet av ”det dåliga kolesterolet” LDL och därmed ökad risk för åderförfettning. Ofta syns ett förhöjt värde av homocystein hos äldre personer. Även personer med nedsatt njurfunktion kan ha ett förhöjt värde. En annan anledning till att man har ett förhöjt värde av homocystein kan vara att man har brist på vitaminerna B12, B9 och B6.

Lågt värde av homocystein

Det förekommer även att värdet av homocystein är lågt. Ett lågt värde av homocystein är ofta en indikator på att du har en fungerande njure och att kroppen har de vitaminer den behöver.

Beställ vitamin & mineraltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.