Homocystein – vad är det?

Homocystein är en aminosyra som hjälper till att bygga upp proteiner i kroppen. Homocystein är en markör för hur det står till med nivåerna av B-vitaminer i cellerna: främst B12 (kobalamin) och B9 (folat). Vissa läkemedel och sjukdomstillstånd kan påverka värdet.

Varför behövs analysen av homocystein?

Homocystein är ett säkert prov för att indikera eventuell B-vitamin brist. Analysen hänger även samman med blodets förmåga att koagulera och analyseras vid vissa sjukdomar kopplat till kranskärlen. Gravida har andra referensvärden.

Högt värde av homocystein

Höga värden av homocystein kan ses vid B-vitaminbrist. Höga värden kan indikera nedsatt njurfunktion eller rubbning i sköldkörtelns funktion. Det finns även en koppling till ämnesomsättningen och naturlig höjning av värdet vid hög ålder. Vid demens kan man se en korrelation av homocysteinvärdet och de kognitiva funktionerna. Gällande homocystein och värdet som riskmarkör för vaskulär sjukdom kan man inte helt säkert fastställa ett orsakssamband.

Lågt värde av homocystein

Ett lågt värde är bra och i de allra flesta fall betyder detta att din njure fungerar som den skall och att du inte har brist på vitamin B.
Homocystein ingår i Vitamin & Mineraltest

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.