Finns det blodprov som visar cancer?

Det finns inte blodprov som till 100% kan säkerställa att personen har cancer. Däremot finns det blodprov (exempelvis PSA-prov) som kan upptäcka symtom på cancer. I dessa fall behöver ytterligare prover genomföras innan en läkare kan ställa diagnosen.

Tumörmarkörer visar symtom tidigt

PSA-prov innebär att mängden av prostataspecifikt antigen mäts via ett blodprov. Värdet ökar vid cancer i prostatan men ökat värde kan även bero på inflammation i prostatakörteln. Kortsiktigt finns det även ytterligare orsaker så som att undersökning skett av ändtarmen eller sexuell aktivitet.

Vid cancer i prostatan kommer alltså PSA-provet att visa högre värden än normalt. Men eftersom det kan finnas andra orsaker bakom dessa värden måste alltid ytterligare undersökning genomföras.

”Alla män över 50 år bör undersöka sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan.” / Prostatacancerförbundet

I framtiden även för solida tumörer

En ny, extremt känslig, metod för att mäta tumör-DNA har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin. Resultatet presenterades 2018 och förhoppningen var att metoden skulle kunna börja användas redan efter 3 till 4 år, dvs. under 2021-2022.

Denna analysmetod skulle kunna användas inom uppföljning av de som har fått diagnosen. Bland annat skulle det bli möjligt att avgöra om en cysta på äggstocken är godartat eller inte, vilket skulle kunna minska antalet äggstocksoperationer.

Brittiska forskare har även presenterat forskningsresultat som visar att åtta olika cancerformer kan upptäckas via blodprov. Ett annat brittiskt forskningsresultat har visat metoder som kan påvisa äggstockscancer på ett så tidigt stadie att det har kunnat botas.

Beställ PSA-prov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.