Boka hälsoundersökning via blodprov och blodanalys

Du kan idag boka en hälsoundersökning via blodprov online lika enkelt som att beställa en matkasse eller boka en städtjänst online. Den efterföljande blodanalysen utförs dels av våra samarbetspartners labb, men även av våra läkare som skriver ett utlåtande baserat på provsvaret.

Se alla hälsokontroller Medisera erbjuder.

Hälsotest via blodprov och blodanalys, hur går det till?

Du väljer själv vilket hälsotest du vill göra, och beställer den sedan online på medisera.se. I samband med beställningen skickar vi en e-remiss till det provtagningställe du väljer. Du går därefter till provtagningstället drop-in och tar blodprovet. Inom några dagar får du provsvaret tillsammans med blodanalysen.

Blodanalys och referensintervall

Referensintervallet utgör en bas för jämförelse för läkare och annan vårdpersonal för att tolka en uppsättning labbresultat. Blodanalys genom jämförelse av blodvärden via referensintervall innebär att man jämför dina blodvärden med ett mätvärde som friska personer normalt ligger inom. Definitionen för ett referensintervall kommer från vad som är mest förekommande i en referensgrupp tagen från populationen. Blodvärden som hamnar utanför referensintervallet är inte nödvändigtvis sjukliga och de är inte nödvändigtvis onormala annat än statistiskt. Ibland kan den underliggande orsaken till en avvikelse vara uppenbar; i andra fall behöver man testa mer för att bedöma vad som är fel.

Boka hälsoundersökningen

Behöver jag boka tid för hälsotestet?

Du behöver inte boka tid för hälsotestet eftersom de provtagningställen vi samarbetar med har drop-in tid under öppettiderna. Det räcker att du beställer testet här på medisera.se.

Behöver jag boka tid för blodprovstagningen?

Själva provtagningen behöver inte heller bokas i förväg eftersom det skickas en e-remiss i samband med beställningen.

Vem kan beställa blodprov?

Alla som bor i Sverige och som är 18 år gammal kan beställa hälsokontroll hos oss.

Beställ hälsoundersökning via blodprov idag!

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.