Blodprov och referensvärden

Många benämningar för blodmarkörer består av åtminstone två delar, åtskilda av ett streck (-). Den första anger varifrån provet ska tas, t.ex. blod (B), serum (S) eller urin (U). Den andra anger vad man letar efter, mäter eller undersöker som blodfetter, blodkroppar eller kemiska föreningar. Hemoglobin kan t.ex. benämnas som B-Hb där B står för blod och Hb står för Hemoglobin. Olika laboratorier kan ha olika referensvärden för samma blodmarkör. Detta beror på att de inte alltid använder exakt samma metod för analysen av ditt blod.

På länkarna nedan kan du söka dig fram till mer information och referensvärden för respektive blodmarkör:

Unilabs referensvärden för blodprov

Karolinska Universitetslaboratoriet referensvärden för blodprov

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.