Behöver jag fasta om jag skall ta njurtestet?

Nej, det behöver du inte göra.

Beställ njurtest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.