Behöver jag fasta om jag skall ta Njurtestet?

Nej, det behöver du inte göra.

Testa njurfunktion via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.