Test av alkoholmarkör PEth via blodprov

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov utnyttjas som en specifik alkoholmarkör.

En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, mätvärdet stiger dock vid regelbundet intag av alkohol.

Läs mer om Mediseras alkoholkonsumtionstest där blodmarkören PEth ingår.

Varför behövs analys av PEth?

Provsvaret kan användas för att bedöma konsumtionen av alkohol enligt fastställda referensvärden. PEth visar främst alkoholkonsumtion under de senaste två veckorna.

Högt värde av PEth

Ett högt värde indikerar överkonsumtion av alkohol.

Lågt värde av PEth

Ett lågt värde indikerar låg eller sporadisk alkoholkonsumtion.

Beställ PEth test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.