Vad innebär äggallergi?

Äggallergi innebär att man är allergisk mot proteinerna som finns i ägg. Detta är en allergi som ofta uppträder i tidig ålder och som sedan försvinner när barnet är cirka fyra år. Den kan även uppträda hos äldre personer. Både äggvitan och -gulan kan ge allergiska reaktioner, även vid små halter.

För att undersöka och säkerställa att det är just äggallergi finns det flera tester att utföra. Ett sådant test är ett blodprov för födoämne. Även ett vanligt pricktest kan visa prov på äggallergi. I vissa fall kan du behöva dokumentera din kost för att kunna se vad det är du är allergisk mot. Vissa personer som är allergiska mot ägg kan även vara allergiska mot kyckling och höns.

Symtom vid äggallergi

De flesta äggallergiker reagerar kraftigt och snabbt. Vanliga symtom för den som är allergisk och får i sig äggproteiner är eksem eller klåda i munnen. Snabb svullnad kan förekomma i mun, hals och andra delar av ansiktet samt rinnande och irriterade ögon. I vissa fall kan den allergiska reaktionen visa sig genom astma, magsmärtor eller diarré.

Känslighet

Känsligheten vid äggallergi kan variera. Vissa kan vara allergiska mot små mängder av luftburet äggprotein eller minimala äggrester på tallrik och bestick som inte syns med blotta ögat. Ägg används både som ett eget livsmedel och även som en ingrediens för många rätter, exempelvis pannkakor, olika sötebröd och mycket mer. Det innebär att en äggallergiker måste vara försiktig med sin kost.

Behandling av äggallergi

Äggallergiker måste anpassa sin kost och undvika all mat som innehåller ägg, vilket är en hel del. De måste hela tiden ha sin allergi i åtanke eftersom ägg kan förekomma i alla möjliga produkter. Enligt EU-regler måste alla produkter som innehåller mat ange detta i innehållsförteckningen, men i vissa fall kan ägg förekomma utan att detta anges. Om en äggallergiker får i sig ägg kan personen i värsta fall hamna i en allergisk chock. Därför bör en adrenalinpenna alltid finnas nära tillhands.

Beställ allergitest där analys av ägg ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.