Företagshälsovård via blodprov

8 juli 2019

Ett företag med ambitiösa och drivna medarbetare tjänar på att ta sig tiden att värna om medarbetarnas mående. Företagshälsovård via blodprov kan dels bli en uppskattad fördel att erbjuda dina medarbetare, dels ser det till att din arbetsstyrka kan fatta informerade beslut om sitt leverne och kan fortsätta göra det de är bäst på.

Bättre arbetsmiljö med företagshälsovård via blodprov

En bra arbetsmiljö har alla rätt till och ansvaret för att erbjuda en sådan ligger på arbetsgivaren. På olika företag innebär det olika
saker. Allt från organisatoriska faktorer till det sociala och själva arbetsplatsen spelar in. Men även företagshälsovården, eftersom en bra arbetsplats inte ska innebära att personalen sliter ut sig eller drabbas av utbrändhet.

Det är en fördel för både dig och dina medarbetare att arbeta förebyggande mot ohälsa. Rent praktiskt kan det gå till på olika sätt.
Du kan ordna hälsokontroller med en läkare som möter medarbetarna, göra en undersökning, ta olika prov och ge råd. För vissa yrken finns det krav på särskilda medicinska kontroller.

Som en del av att ta hand om dina medarbetare kan du erbjuda provtagning av blod. Ett blodprov kan inte ge en heltäckande bild av en persons hälsa, men ger bra svar på vad som händer i blodet och kroppen. Tecken på vissa sjukdomar kan upptäckas, som du och den berörda medarbetaren kan hitta ett sätt att gå vidare med.

Företagsvård; friska medarbetare som trivs och presterar

En stor vinst med företagshälsovård via blodprov är att du hjälper dina medarbetare att må bra och ser till att de trivs på ditt företag. Du bygger en arbetsplats som är hälsofrämjande, produktiv och stabil. Personal som är tillfreds och kry är mer benägen att stanna hos företaget och prestera på topp. På så sätt innebär företagshälsovård ökad lönsamhet för ditt företag.

Mediseras blodprov som företagsvård

Vi på Medisera kan bli en del av er företagshälsovård, med ett anpassat upplägg. Med våra blodprov kan ni ge er personal en chans att se över sina blodvärden och få ett provsvar med kommentar från en läkare. De får reda på om deras blod visar tecken på att de ligger i en särskild riskzon eller har brist på något ämne. I och med att vi har samarbeten med provtagningslabb över hela Sverige är det enkelt att hitta ett nära er.

En bra sak att veta är att testresultaten bara finns tillgängliga för den som provet är taget på, för att det ska kännas
tryggt för medarbetarna att delta. Allt i enlighet med vår policy för integritet och informationssäkerhet. Att få information svart på vitt om vad som händer i kroppen uppskattas av många, så unna dina medarbetare det.

Läs mer här om hur vi arbetar med företagshälsovård.

Kontakta oss för mer information här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.