Företagshälsa; hälsoundersökning för företag

1 juli 2019

Många är nyfikna på sin hälsa. Vad som händer i kroppen och om något är i förändring. Som en kostnadseffektiv hälsokontroll kan ditt företag erbjuda medarbetarna ett blodprov, som ger ny information om olika blodvärden. Syftet är att få bekräftat att allt är bra, eller att svart på vitt få underlag för livsstilsförändring och ett hälsosammare leverne.

I kombination med andra insatser kan den här sortens hälsoundersökning för företag bidra till en företagskultur där alla kan prestera på sin individuella topp, med färre sjukskrivningar. Företagshälsa har aldrig varit enklare, flexiblare och mer kostnadseffektivt.

Så gynnas ni av en aktiv företagshälsa

För vissa yrken är företag skyldiga att genomföra eller erbjuda så kallade medicinska hälsokontroller. Det gäller till exempel arbeten med extrem fysisk påfrestning, kontakt med ämnen som kadmium och bly, och nattarbete. Även om ditt företag inte har krav på sig att genomföra hälsoundersökningar finns fördelar.

Medarbetare som inte mår bra kan i många fall få hjälp att må bättre. Och friska medarbetare har möjlighet att prestera på sin individuella topp. Dessutom kan en aktiv approach till företagshälsa stärka bilden av ditt företag som arbetsgivare, för att locka nya talanger och behålla nyckelpersoner.

Vad ger en hälsoundersökning via blodprov svar på?

En kostnadseffektiv och enkel variant av hälsokontroll kan göras med blodprov genom företag som Medisera. Ett blodprov visar vad som pågår i blodet. Det ger inget enhetligt svar på hur en person mår, men kan fånga upp vissa riskfaktorer och visa om personen har brist på något. Ett blodprov kan testa för många olika blodmarkörer. För företag som vill göra en bredare hälsokontroll är det bra att se efter vad som ingår i testen, för att se till att det passar syftet.

Om ni beställer hälsoundersökningar via blodprov till era medarbetare via Medisera får medarbetarna samma provsvar som om de tog blodprovet på en vårdcentral då Medisera samarbetar med Karolinska, Unilabs och SYNLAB. De får sina värden ställda mot referensvärden och en kommentar från ansvarig läkare och kan baserat på provsvaren agera för en hälsosammare livsstil. Ni tar då också ställning för en hälsosammare arbetsplats och en aktiv företagshälsa.

Hälsoundersökning för företag med Medisera

Vi på Medisera erbjuder mer specifika tester för att utreda exempelvis blodsockernivåer och blodfetter, till blodprov med flera mätpunkter för en mer övergripande kontroll av hälsan. I vår stora hälsokontroll mäts bland annat blodstatus, blodsocker, hjärta/kärl, njur- och leverfunktion, mineral, sköldkörtelrubbning och inflammation. Blodprovet tas på ett av de provtagningsställen som vi samarbetar med. Läs mer om vilka blodmarkörer som ingår i vår stora hälsokontroll här.

Resultatet ser medarbetarren när hen loggar in med Bank-ID på Min Journal. Det är bara personen vars blod är testat som kan se provsvaret. I det kan man se hur ens blodvärden ser ut i jämförelse med referensvärden och läsa en kommentar från en läkare. Allt som allt får medarbetarren nya insikter om sina blodvärden.

Vi hoppas att det här inlägget har gett dig nya insikter om hur en hälsoundersökning för företag kan gynna både företaget och dess medarbetare. Är du intresserad av att göra våra blodprov till en del av din företagshälsa? Välkommen att höra av dig till oss eller läs mer här om hur vi arbetar med företagshälsovård.

Kontakta oss för mer information här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.