Medisera Bröstcancerförbundet

Medisera bidrar till forskningen om bröstcancer

21 oktober 2021

Medisera är företagsvän till Bröstcancerförbundet och Rosa Bandet.

Ny kunskap och stöd till drabbade

Medisera bidrar genom detta till forskningen inom klinisk bröstcancerforskning nära patienten. Bröstcancerförbundet stöttar även de redan drabbade såväl som deras anhöriga.

Bröstcancerförbundets vision

“Vår vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer. För att nå dit krävs fortsatt forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete. Mycket tack vare våra viktiga företagssamarbeten kan vi ligga i framkant och driva arbetet mot framtiden framåt. Tillsammans gör vi målet möjligt.”  Susanne Dieroff Hay, ordförande

förbundets hemsida finns mer information om bröstcancer, diagnostik, behandling och hur du kan undersöka dina egna bröst.

Beställ Hälsokontroll stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.