Ta blodprov i Umeå

För att ta blodprov i Umeå beställer du först valfritt prov via Medisera.se varpå blodprovet därefter tas hos Aleris Specialistvård på Renmarkstorget. Inom 3 minuter efter att proverna beställts kan du gå på mottagningens drop-in tider för provtagning.

Blodprov kan bland annat påvisa allergier, järnbrist eller om du är i riskzonen för att få hjärt- och kärlproblem. För kvinnor är det vanligt med Progesteron & östrogentest samt Sköldskörteltest medan många män väljer PSA prov eller Testosterontester. Hos oss kan du även beställa stora omfattande hälsokontroller som innefattar över 30 olika analyser.

Läs mer om och beställ vår mest populära hälsokontroll här.

Blodprov via Medisera eller vårdcentral?

Kontakta en vårdcentral om du är sjuk, har sjukdomssymtom eller av annan anledning behöver vård. Primärvårdens uppgift är att hjälpa personer med vårdbehov. Det är i detta fall läkaren som gör en bedömning av ditt hälsotillstånd och avgör vilka prover som behöver genomföras. Du behöver i så fall åka in akut eller boka en tid för att få denna vård.

Beställ blodprov via Medisera om du är intresserad av att få information om dina blodvärden ställda mot referensvärden. Våra blodprov i Umeå kan användas som en proaktiv åtgärd för att upptäcka för höga eller låga värden innan du fått sjukdomssymtom.

Via löpande blodprov går det även att följa utvecklingen över tid för att se hur åtgärder kan påverka din hälsa. I vissa fall kan även proverna svara på varför en person känner sig onormalt trött och hängig. Hos oss behövs aldrig remiss vilket betyder att du bestämmer själv vilka prover som ska tas och i vilken stad du vill ta dem.

Frågor & Svar

Var i Umeå genomförs blodprovet?

Vi samarbetar med Aleris Specialistvård och det är därmed hos dem som proverna kommer att genomföras. De hittas på Renmarkstorget 12C. Se öppettider för drop-in här.

Vilka blodprover kan tas i Umeå?

Blodprover kan beställas med inriktning mot specifika organ, vitaminer & mineraler eller enskilda ämnen. Det vanligaste är att omfattande prover bokas beroende på kön, ålder eller om det är s.k. prestationstester som önskas. I Umeå kan inte allergitester genomföras.

Hur och när får jag analyssvaren?

Efter att blodproven är tagna sker analys varpå du får ett sms och mail om att provsvaren är klara. Detta tar mellan 2 och 6 arbetsdagar. Du kan då logga in via ”Min Journal” högst upp på denna webbplats för att ta del av svaren. Inloggning sker med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.

En läkare lämnar alltid en kommentar om provsvaren och är de gravt avvikande mot referensvärdena ingår det även ett telefonsamtal med läkaren.

Har ni flera provtagningsställen för blodprov i Umeå?

Se komplett information på provtagningsställen för blodprov i Umeå här.