Blodprov och progesteron

Blodprov och Progesteron

20 februari 2020

Vad är progesteron?

Progesteron, även benämnd som gulkroppshormon, produceras främst i kvinnans äggstockar och avgör när ägglossning ska ske. Blodprover på progesteron har därmed en koppling till fertilitet och hormonnivåer under en normal menstruationscykel. Normalt (i fertil ålder) ska progesteronnivån vara lägre direkt efter en menstruation och därefter öka fram till ägglossningen. Fem till sju dagar efter ägglossningen är nivån som högst. Nivåerna påverkas även av längden på menstruationscykeln. Ju längre cykel desto lägre nivåer brukar man ha.

Progesteron påverkar både ämnesomsättningen och sinnesstämningen. Men främst förknippas hormonet med möjligheten att bli gravid. En orsak till att ta blodprov är att se om nivåerna av progesteron stiger efter ägglossningen. Det är viktigt att balansen är god mellan progesteron och östrogen och vid brist på progesteron kommer östrogendominans att uppstå. Det kan leda till viktuppgång, trötthet och till och med missfall.

Läs om Mediseras progesterontest. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Orsak till obalans

Exempel på orsaker till rubbad balans mellan östrogen och progesteron kan vara mycket hård fysisk träning, att kroppen har för lite fettvävnad, dålig kost eller att personen är gravid. Preventivmedel med hormoner kan rubba balansen. Ökad ålder påverkar även risken att få rubbningar mellan hormonerna. Även långvarig stress kan påverka produktionen av progesteron negativt. Vid stress frisätts kortison och om detta sker under lång tid kommer binjurarna bli ”utmattade ”och kan därmed inte producera den nivån av progesteron som kroppen har behov av.

Åtgärder vid för höga eller låga värden

Vid för höga eller för låga värden av progesteron bör en läkare konsulteras för att kunna utreda detta vidare och komplettera med andra typer av undersökningar. Som behandling kan ändrad kost, träning eller andra preventivmedel än de med hormoner rekommenderas. Bland de nyare alternativen finns behandling av bioidentiskt hormon vilka därmed har exakt samma molekylstruktur som den hormon som kroppen producerar själv.

Vad kan Medisera ge dig gällande dessa blodprover?

Mediseras läkare kommer inte kunna ge dig ett utlåtande avseende om du har hormonell obalans eller inte, eller om du är fertil eller inte. Medisera kan inte dra slutsatser eller förklara vad som kan orsaka dina blodvärden. Det du kommer att få är dina värden i relation till referensintervallet för respektive blodmarkör. För att kunna utreda orsaker bakom svårighet att bli gravid och eller hormonell obalans och få behandling krävs det mer omfattande undersökning och en bild av din historik och symtom. Om din fråga gäller infertilitet och du försökt bli gravid i mer än ett år rekommenderar vi dig att ta blodprover i samråd med behandlande läkare.

Beställ progesterontest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.