D-vitamin

Blodprov och D-vitamin 

26 januari 2020

D-vitamin reglerar kroppens upptagning av bland annat kalcium och fosfat. Vitaminen påverkar även neuromuskulära funktioner samt kroppens celler. På grund av att d-vitaminen påverkar så många delar av kroppen kan brist leda till flera olika symtom och i längden även allvarliga sjukdomar. Exempelvis anses brist öka risk för infektionssjukdomar, benskörhet och övervikt. Vissa samband har även setts mellan d-vitaminbrist och autism samt fibromyalgi.

Livsmedelsverket säger att D-vitamin ”är en av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott”. Framförallt producerar huden kroppens D-vitamin vilket sker vid UV-strålning från solen. På grund av väldigt få soltimmar under flera månader i Sverige har relativt många d-vitaminbrist.

Orsaker till d-vitaminbrist

Det är relativt många som har D-vitaminbrist i Sverige vilket beror på att antalet soltimmar över ett år är betydligt färre än i de flesta andra länder. Har man också ett jobb som innebär att man är inomhus under soltimmarna minskas möjligheten för kroppen att producera d-vitamin ytterligare. Framförallt är det mörkhyade personer samt de som aktivt täcker huden eller undviker att vara utomhus som får d-vitaminbrist. Orsaken att mörkhyade personer lättare får brist är att hudpigmentet skyddar mot solen. Men de personliga förutsättningarna är mycket olika och både ålder, kost och magens funktion (upptagningsförmåga) påverkar. Brist kan även uppstå genom nedsatt möjlighet för huden att omvandla d-vitamin alternativt nedsatt binjurefunktion även om detta är betydligt mer ovanligt än brist på grund av för lite tillförsel av solens UV-strålning.

Även ensidig kost med kraftigt minskat intag av fett, mejeriprodukter, fisk, ägg och kött kan påverka nivån av d-vitamin. Därmed finns en större risk för veganer förutsatt att de inte är extra noga med kosten eller äter kosttillskott.

Kroppen kan däremot lagra d-vitamin i ungefär tre månader. Under sommarmånaderna får de flesta tillräckligt med sol och kroppen kan lagra vitamin till de mer solfattiga kommande månaderna. Men eftersom det i stora delar av Sverige är längre än tre månader av höst och vinter kan nivåerna falla lägre än vad som rekommenderas.

Risk vid höga eller låga värden

Av de som har avvikande värden på d-vitamin har de allra flesta för låga nivåer. Men även för höga värden kan påverka kroppen negativt. Ett för högt värde kan tyda på sarkoidos (inflammation i inre organ). Höga värden kan även höja kalciumvärdet i blodet vilket innebär att både kalcium och fosfat lagras. Det kan resultera i att flera av kroppens organ påverkas negativt. Låga värden kan bland annat ge trötthet, led- och muskelsmärtor och muskelsvaghet. Vid långvarig och stor brist kan det leda till ostemalaci och rakit (hos barn).

Kontroll och åtgärd

I likhet med många andra vitaminer och mineraler kan d-vitaminnivå lätt undersökas via ett blodprov. Vid symtom på d-vitaminbrist kan testet tydliggöra om brist är problemet eller om vidare prover behöver genomföras.

Vid brist räcker det ofta med att öka tiden i solljus per dag samt öka intaget av fet fisk, ägg, kött och d-vitaminberikad mjölk. Det finns även flera olika kosttillskott som bland annat har d-vitamin.

Beställ Mediseras d-vitamintest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.