Blodprov och CBG – kortisol bindande globulin

17 februari 2021

Kortisol transporteras både bundet och fritt i blodet. Det protein som kortisol främst är bundet till är transkortin, vilket alltså är ett kortisol bindande globulin (CBG). Ungefär 75 % av kortisol är bundet till detta protein, resten är bundet till proteinet albumin eller är fritt. Via blodprov går det både att mäta nivån av bundet och fritt kortisol. När CBG nämns är det alltså bundet kortisol som anges.

Binjuresvikt, Cushings sjukdom eller hypofysrubbningar

Kortisol produceras i binjurarna och frisättningen styrs av hypothalamus och hypofysen. Vid problem med binjurarna eller dessa delar av hjärnan kan kortisolnivån bli för hög eller bli för låg. Höga värden kan tyda på Cushings sjukdom. Symtom på detta är bland annat högt blodtryck och blodsocker, svaghet i musklerna och benskörhet. Låga värden kan tyda på Addisons sjukdom (binjuresvikt). Symtom på detta är bland annat viktnedgång, trötthet, illamående och svaghet i musklerna.

Felkällor

Graviditet & P-piller

Ett högre CBG-värde kan uppstå vid graviditet eller exempelvis behandling med P-piller. För att detta blodprov ska visa ett korrekt resultat krävs att personen inte tagit P-piller under de senaste 6 veckorna.

Läkemedel

Även tillfört kortisol via olika läkemedel kan resultera i missvisande värden. Beroende på läkemedlets halveringstid avgörs hur lång tid personen behöver vänta med blodprovet. Exempelvis har hydrokortison mycket kort halveringstid vilket innebär att provtagning kan ske dagen efter att läkemedlet använts. Betapred (vanligt vid allergisk chock) får inte användas dagen innan provtagning.

Provtagningstid

Då kortisolnivån i blodet varierar över dagen är det viktigt att provtagning sker samma tid på dagen i det fall som en utveckling av värdet önskas följas. Värdet är högst precis när man vaknar på morgonen och lägst mitt på natten, ca 4:00.

Progesteron & PMS

Progesteron är ett förstadium till kortisol, samt flera andra hormoner. Att kortisol kallas för ”stresshormon” beror på att produktionen ökar vid stress. Vid långvarig stress prioriterar kroppen kortisolet före progesteronet vilket kan resultera i lägre nivåer av progesteron. Detta i sin tur kan skapa hormonell obalans mellan progesteron och östrogen. Låg nivå av progesteron kan bland annat resultera i huvudvärk, irritation, viktuppgång och kraftig menstruation. Det finns studier som visar att kvinnor som lider av PMS generellt har lägre nivå av progesteron och framförallt under dagarna precis innan menstruation då nivån ska öka. Även om andra behandlingar även kan krävas så kan minskade stressnivåer påverka nivån av progesteron positivt vilket alltså delvis kan minska PMS-besvären.

Källor

Medicinska PM

Region Norrbotten NLL plus

Medisera om menstruationscykeln och hormoner i blodet

Beställ blodprov för kortisol här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.