Ta blodprov i Hallstavik

Bor du i Hallstavik, eller i närområdet, kan blodprover bokas hos oss och sedan utföras hos Karolinska Universitetslaboratoriet. Provtagning kan ske alla vardagar i veckan och direkt efter att beställning skett via medisera.se.

Vår vision har alltid varit att göra blodprover lättillgängliga för så många som möjligt via digitala lösningar. Med våra blodprov ges en stor valfrihet då du kan välja mellan ca 50 olika prover och själv avgöra när och var provet ska genomföras.

Att tänka på inför blodprov

  • Ta med giltig svensk legitimation
  • Genomför blodprovet helst före 10.00
  • Ät inget 12 timmar innan provet ska tas (vatten & kaffe går bra)
  • Undvik fet mat och alkohol dagen innan
  • Träna inte direkt före provtagning
  • Gör ej blodprov om du äter, eller precis slutat äta, antibiotika

Vid beställning skickas ett mail ut med instruktioner att följa inför provtagning.

Frågor om tjänsten

Är det någon åldersgräns för att ta blodprovet?

För att utnyttja vår tjänst krävs det att du minst är 18 år, har svenskt personnummer (12 siffror), mobilnummer, mailadress och Bank-ID.

Kan blodproverna fastställa om jag har en viss sjukdom?

Nej, via blodprov kan upptäcka för höga eller för låga värde i förhållande till referensvärden. Vissa sjukdomar resulterar i förändrade värden, men det går inte att säkerställa eller utesluta diagnoser enbart med blodprov. Har du en sämre allmänhälsa bör du alltid kontakta en vårdcentral.

Hur går det till?

Välj prover via Medisera.se, gå på drop-in tid för provtagning, få svar via ”Min Journal”. Alla svar kommenteras av en läkare. Vid kraftigt avvikande värden, mot referensvärdena, kommer en läkare kontakta dig.

Måste jag ha remiss?

Nej, du behöver inte remiss för att genomföra våra blodprov. Du bestämmer själv vilka prover som ska utföras och vid beställning skickar vi e-remissen automatiskt till valt provtagningställe.

Var i Hallstavik genomförs blodproverna?

För blodprov i Hallstavik samarbetar vi med Karolinska Universitetslaboratoriet (Carl Wahrens väg 24).

Se komplett information för provtagningsställen för blodprov i Hallstavik här.