Beröring & sociala relationer: om det läkande må-bra hormonet oxytocin

24 januari 2019

I slutet av januari är det mörkt i Sverige och många känner sig trötta, orkeslösa och nedstämda. Här följer en artikel om hormonet oxytocin, dess funktion i våra kroppar samt kort om forskningen inom området; den möjliga kopplingen till cancer och behandlingar mot depression och ångest.

Vad är oxytocin?

Oxytocin är ett neuropeptidhormon i det centrala nervsystemet, en signalsubstans i hjärnan. Hormonet består av nio aminosyror och produktionen startar i hypotalamus och utsöndras från bakre delen av hypofysen i hjärnan. Strukturellt och funktionellt liknar oxytocinet vasopressin, ett annat hormon i kroppen.

Oxytocinreceptorer finns i den glatta muskulaturen i till exempel livmodern, hjärnan och bröstkörtlarna. Oxytocinet frigörs vid taktil beröring och värme och är kopplat till njutning och lugn och ro.

Är det endast kvinnor som har oxytocin?

Nej, oxytocin finns hos både män och kvinnor. Man har länge antagit att oxytocinet endast har haft en funktion i relation till amning och livmoderns sammandragning efter en förlossning. Ordet ”oxytocin” betyder ”snabb förlossning” på grekiska. Men hormonets funktioner sträcker sig längre än så, både för män och för kvinnor, och är liksom kroppens andra hormoner del av ett komplext system där kroppens organsystem länkas samman.

Vilken funktion fyller oxytocin?

Oxytocin spelar en viktig roll vid förlossningsarbetet och amningen. Oxytocinet sänker blodtrycket, ökar uthålligheten i relation till smärta, stimulerar tillväxt och minskar halten av stresshormoner. Matsmältningen, särskilt fettupptaget, stimulerar känslan av lugn och ro och är en förklaring till varför man känner sig belåten efter en fettrik måltid. Oxytocin receptorer återfinns i följande organ/vävnader/system i kroppen; den glatta livmodermuskulaturen, livmodern, lungor, hjärta, kärlsystemet, bröst, prostata, hjärna, bräss, bukspottkörteln, ben och blod. Effekterna som receptorerna har varierar och vi förstår dem inte helt ut. Man kan se att oxytocinet har en reglerande effekt samt en koppling till frisättandet av kalcium från cellerna som leder till en mjuk sammandragning av muskler, exempelvis i livmodern. Oxytocinet ökar anti-inflammatoriska och antioxidanta processer och stärker ämnesomsättningen. Även vid fysisk aktivitet visar det sig att oxytocinet har en reglerande effekt på det kardiovaskulära systemet i kroppen.

Oxytocin och sociala relationer

Utöver den rent kroppsliga funktionen spelar detta hormon även en viktig roll i vårt sociala beteende, i våra relationer och känslor; det underlättar känslan av gemenskap och parbildning och stärker omvårdnadsförmågan och den sexuella lusten. Den ökar känslan av tillit och dämpar ångest, oro och aggression. Troligtvis dämpar hormonet även känslan av stress, då det dämpar aktiviteten i amygdala. Höga värden av vasopressin, oxytocin och prolaktin är kopplade till förmågan till att vårda och ta hand om sin avkomma. Hos män underlättar oxytocinet ejakulation och erektion. Ibland kallas oxytocinet för ”kärlekshormonet”. Hormonet har även en koppling till hjärt-kärlfunktionerna och regleringen av det kardiovaskulära systemet och den autonoma hjärtkontrollen.

Stresshormonet kortisol

Kortisolet motverkar oxytocinet, då det utsöndras som en reaktion på stress. Samverkan mellan dessa båda hormonsystem är komplext och vi förstår inte fullt ut hur det påverkar oss.

Oxytocin och kopplingen till cancer

Forskarna har börjat att undersöka kopplingen mellan oxytocin och cancer djupare. Den första kopplingen rapporterades 1984 när man förstod att oxytocin och vasopressin var strukturellt besläktade. Vasopressinet hade visat sig vara en biomarkör för en viss sorts lung-cancer. Det var 1990 som man presenterade idén att även oxytocinet kunde ha en koppling och fungera som en markör för vissa cancersjukdomar, man fann en koppling till bröstcancer, där man såg att oxytocinet dämpade cancercellernas spridning. Amning minskar risken att drabbas av livmoder- eller bröstcancer. Mer forskning behövs inom området för att bättre förstå oxytocinets roll i relation till cancer.

Oxytocin som läkemedel

Pågående forskning, exempelvis Kerstin Uvnäs Mobergs arbete, syftar till att utveckla läkemedel utifrån oxytocin för att minska kvinnors övergångsbesvär under klimakteriet.

Forskningen om oxytocin strävar även efter att ta fram verktyg för att diagnosticera och möjligen behandla neuropsykiatriska sjukdomar, där fokus ligger på behandling av ångesttillstånd, depression och stress. Den senaste forskningen inom området undersöker kopplingen mellan autism och oxytocin, då man funnit att oxytocinet kan dämpa social ångest som är vanligt vid autismspektrumtillstånd.

Det finns exempelvis syntetiskt oxytocin som används för att starta förlossningsarbetet. Detta användningsområdet är omtvistat. Syntetiskt oxytocin finns även som nässpray för att underlätta/starta amningen.

Testa din hälsa via blodprov här