ledvark_reumatism_symtom

Reumatism test via blodprov; är din ledvärk reumatism?

18 juli 2019

Reumatoid artrit kallas ofta ledgångsreumatism, eller bara reumatism. Det är en inflammatorisk sjukdom som bland annat får leder att göra ont och svullna. Sjukdomen går inte att bota, men det finns behandling som kan dämpa inflammationen och se till att de påverkade lederna inte börjar fungera sämre. Det är mycket bättre att få diagnos och behandling så snart som möjligt. Så om du misstänker att du har reumatism, kontakta din vårdcentral även om blodprovet inte visar tecken på det. Du kan ha reumatism ändå.

Ont i leder

Reumatism kan ge olika besvär som kommer och går i perioder. Ett vanligt symptom på reumatism är ledvärk. Om inflammationen är kraftig kan lederna i vissa fall bli varma och röda. Många känner sig stela och får ont när de rör sig, speciellt under morgonen eller när de har suttit stilla en stund. Därför är det bra att försöka röra dig så gott det går även om du har ont i dina leder.

Andra symptom på reumatism

Utöver ledvärk finns flera andra symptom på reumatism. Det är en sjukdom som påverkar hela kroppen men yttrar sig på olika sätt för olika personer. Under ett par år kan symptomen för din reumatism vara intensiva, för att sedan bli lugnare. För andra blir sjukdomen mer intensiv med tiden. Under en pågående inflammation är det vanligt att känna sig trött och sjuk. Vissa går ner i vikt och kroppstemperaturen kan bli högre än vanligt. Reumatiska knutor eller noduli i underhuden är ytterligare ett symtom. De hamnar på ställen där det finns ett tryck mot huden, till exempel på fingrar och armbågar. Även om knutorna kan göra ont är de inte farliga. I sällsynta fall kan reumatism leda till inflammation i lungsäckarna, hjärtsäcken eller ögonen.

Att diagnostisera reumatism

Om du har tagit ett av våra ledvärkstest och det visade tecken på reumatism, kontakta din vårdcentral. Det bör du även göra om du har symtom för reumatism men blodprovet inte visade några tecken på det. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandling kan påbörjas, desto bättre möjligheter finns att påverka sjukdomen och minimera skadorna på din kropp.

För att utesluta eller diagnostisera reumatism kommer läkaren genomföra en kroppsundersökning genom att granska och känna på dina leder. Du kommer även att röntgas och läkaren kommer att ta ett blodprov. I vissa fall undersöks lederna med ultraljud och magnetkamera.

Reumatism test via blodprov

Det finns olika sorters test för reumatism. Ett blodprov kan visa om det finns tecken på sjukdomen i blodet. En läkare kan även göra andra test och prov för att reda ut om din ledvärk beror på reumatism.

Syns reumatism på blodprov?

Ett blodprov kan vara ett steg på vägen till att diagnostisera din ledvärk som reumatism, men ger inget slutgiltigt svar på om du har sjukdomen eller inte. Vad som syns på blodprov är om det finns tecken i ditt blod på att du har reumatism.

Ett blodprov för reumatism mäter bland annat anti-CCP, ett protein som angriper kroppens egna vävnader och kan orsaka autoimmuna sjukdomar. Tre av fyra personer med ledgångsreumatism har anti-CCP i blodet. Men, du kan ha anti-CCP i blodet även om du är frisk. Och testet kan visa negativt resultat även om du har reumatism.

Ett annat tecken på reumatism som kan synas på blodprov är reumatoid faktor (RF). Det här är en antikropp som riktar sig mot immunförsvaret, vilket drabbar dina leder. Om RF-antikroppar bildas i ditt blod kan det vara ett tecken på en autoimmun sjukdom som reumatism, men det kan också vara tecken på andra infektioner och sjukdomar. Runt 80 procent av personer med reumatism har tillräckligt med RF i blodet för att det ska kunna upptäckas (20 procent har det alltså inte). RF finns även i blodet hos runt 5 procent av helt friska människor.

Är du intresserad av att göra ett blodprov som mäter anti-CCP, reumatoid faktor (RF), blodstatus och inflammation? Då kan vårt Ledvärkstest passa dig. När testet är genomfört och analyserat kan du läsa ett provsvar med kommentar från läkare i ”Min Journal” när du loggar in med Bank-ID. Beställ vårt Ledvärkstest, så kan du ta blodprovet för reumatism och ledvärk på ett provtagningsställe.

 

Beställ reumatismtest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.