Diabetes och blodprov

150 000 kan ha diabetes – utan att veta om det. Läs mer om typ 2-diabetes.

30 januari 2020

Närmare 500 000 personer har diabetes i Sverige och detta gör den till en av de stora folksjukdomarna. Antalet personer ökar år efter år. Samtidigt kan mörkertalet vara stort. Diabetesförbundet anger att ca 150 000 personer kan ha sjukdomen utan att veta om det. Till Nationella Diabetesregistret rapporterar sjukvården in information kring diabetesbehandlingar och blodsockervärden så att vården ska kunna förbättras över tid. År 2017 var det 455 410 personer som hade registrerad diabetes. Läs mer om Mediseras blodsockertest.

Stort mörkertal

Men mörkertalet är stort av flera skäl. Det innebär alltså att många har diabetes, eller pre-diabetes, utan att vara medveten om det. Symtomen kan misstas för andra sjukdomar eller klassas som ”allmän trötthet”, vilket gör att många inte gör vidare kontroller. Dessutom är det en sjukdom som generellt ”smyger sig på” över lång tid.

Typ 2-diabetes

Av alla som har diabetes är det ca 90 % som har typ 2-diabetes. Denna form beror på en för låg insulinproduktion alternativt på att cellerna minimerat sin insulinkänslighet. I likhet med typ 1-diabetes är det en livslång sjukdom som man behöver anpassa sig till och lära sig hantera.

Symtom

Några vanliga symtom på typ 2-diabetes är ökad törstkänsla, viktnedgång, trötthet och klåda i underlivet (främst hos kvinnor). Eftersom blodsockret långsamt kan öka över tid kan symtomen successivt växa vilket gör det svårt för de drabbade att förstå att det handlar om diabetes. Det är en av orsakerna till att man kan ha diabetes utan att vet veta om det.

Förebyggande åtgärder och behandling

I likhet med flera folksjukdomar i Sverige kan risken för att få diabetes minskas med god kost, minimerad stress och aktiv livsstil. Det är faktorer som underlättar för kroppen att hålla blodsockret på normal nivå. Vid behandling av typ 2-diabetes ser man även över personens levnadsvanor för att skapa goda förutsättningar för läkemedlen att ge god effekt. Diabetesförbundet anger att ”för en tredjedel av alla människor med typ 2-diabetes i Sverige består behandlingen av att lägga om matvanor för att gå ner i vikt samt vardagsmotion”. Viktminskningen innebär att kroppens produktion av insulin räcker i större utsträckning samtidigt som motion förbättrar känsligheten för varierande insulinnivåer.

Kontrollera om du har typ 2-diabetes

Har du symtom som beskrivs ovan kan det vara ett tidigt stadium av diabetes. Kontakta en vårdcentral för provtagning där du även kommer få berätta hur snabbt symtomen vuxit fram och hur det påverkar din vardag. Ett annat alternativ är att göra ett eget test via blodprov. Någon remiss behövs inte och man väljer själv när testet ska utföras. För att avgöra om en person har, eller är i riskzonen för att få, diabetes kontrolleras ”långtidsblodsocker”, en markör som kallas B – HbA1c, som påvisar blodsockrets nivå under de senaste 2 – 3 månaderna. För att säkerställa diabetes krävs för höga värden vid två separata mätningar. Mediseras läkare kan inte ställa diagnos endast utifrån blodprovsresultatet, men du får en indikation på om du behöver undersöka detta vidare hos behandlande läkare.

Är du i riskzonen?

Vill du ta blodprov? Beställ Mediseras blodsockertest som ger indikation på om du har diabetes.

Beställ Mediseras blodsockertest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.